ไปหน้าข่าวทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน


ศุกร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555

  
img.thaibuzz.com


img.thaibuzz.com


img.thaibuzz.com


img.thaibuzz.com


img.thaibuzz.com


img.thaibuzz.com


img.thaibuzz.com


img.thaibuzz.com

img.thaibuzz.com

img.thaibuzz.com

img.thaibuzz.com


img.thaibuzz.com


img.thaibuzz.com


img.thaibuzz.com
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด  โดย นายยรรยง   คงภาษี  รองประธานคณะกรรมการ,คณะกรรมการ ,นายสุรชัย บัณฑิต ผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เยี่ยมชมกิจการศึกษาดูงาน  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ โดยมีนายพัฒนศักดิ์  พรหมภา   ประธานกรรมการ  , นายสรวีย์  จิรานันท์สิริ ผู้จัดการ  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 20  ธันวาคม 2555 
ณ ห้องประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
   เข้าชม : 1663
  ประกาศ เมื่อ : ศุกร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555   ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

         โครงการพัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่   { 27 - มิ.ย. - 2559 }
         ปรับลดอัตรดอกเบี้ยเงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   { 21 - มิ.ย. - 2559 }
         สหกรณ์จะหยุดทำการ   { 16 - มิ.ย. - 2559 }
         ร่วมสัมมนา โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก   { 16 - มิ.ย. - 2559 }
         การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   { 23 - พ.ค. - 2559 }