Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

admin

รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

Edu61-01

รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประจำปี 2561 หน่วยอำเภอเมือง หน่วยอำเภอดอนจาน หน่วยอำเภอกมลาไสย หน่วยอำเภอร่องคำ หน่วยอำเภอสหัสขันธ์ หน่วยอำเภอสามชัย หน่วยอำเภอห้วยเม็ก+สพป.กส.เขต 2 หน่วยอำเภอท่าคันโท หน่วยอำเภอท่าคันโท หน่วยอำเภอยางตลาด หน่วยอำเภอฆ้องชัย หน่วยอำเภอห้วยผึ้ง+สพป.กส.เขต 3 หน่วยอำเภอกุฉินารายณ์ หน่วยอำเภอเขาวง หน่วยอำเภอนาคู หน่วยอำเภอนามน หน่วยอำเภอคำม่วง หน่วยอำเภอสมเด็จ หน่วยอำเภอจังหวัด สถาบัน เทศบาลเมือง

Read More »

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สอ.ครูสมุทรปราการ จำกัด เยี่ยมชมกิจการ

samutprakarn

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สอ.ครูสมุทรปราการ จำกัด เยี่ยมชมกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬินสนธุ์ จำกัด  นำโดย นางสุคคนธ์  ผ่านสำแดง ประธานกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันต้อนรับ  คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สอ.ครูสมุทรปราการ จำกัด   โดยทางสมาคมฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารกิจการสหกรณ์ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาบริหารงานองค์กรสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก

Read More »