Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

admin

การรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

969696-01

   การรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  

Read More »

สืบสานประเพณีไทยอันดีงาม |สหกรณ์ฯ ร่วมใจกันแต่งชุดไทย

IMG_9384

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด  ร่วมใจกันสวมชุดไทย เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม ในประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11  เมษายน  2562

Read More »

ยินดีต้อนรับ นายสุเนตร ทองคำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

sunet3

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ยินดีต้อนรับ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นายสุเนตร    ทองคำ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เมื่อวันจันทร์ ที่ 18  มีนาคม  2562

Read More »

ข้อดีของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

coop62-01

  ข้อดีของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทษอยู่มิใช่น้อย  เพราะหากพิจรณาจำนวนสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงจำนวนสมาชิกที่มีอยู่เกือบทุกสาขาอาชีพไม่เว้นแม้แต่เกษตรกรในชนบทแล้ว เชื่อว่าต้องมีจำนวนหลายล้านคนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และได้รับประโยชนย์ในทางเศษชรษฐกิจจากสหกรณ์เป็นจำนวนมาก สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นนิติบุคคล หรือเป็นบุคคลตามกฏบหมายที่เกิดจากสมาชิกรวมหุ้นกันเพื่อช่วยเหลือกันในทางเศรษฐกิจเมื่อการเกิดขึ้นของสหกรณ์จากสมาชิก การดำรงอยู่ ความเจริญก้าวหน้ามั่นคง และการที่จะสิ้นสุดหรือล่มสลายก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกเช่นกัน  สมาชิกจึงมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญที่จะต้องร่สมด้วยช่วยกันทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มลที่และดีที่สุด  หากพิจราณถึงคุณประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  อาจแบ่งกออกเป็น 3 ประการ ประการแรก  คือการเป็นแหล่งลงทุน ในรูปแบบของหุ้นและเงินฝาก  ซึ่งในการซื้อหุ้น สมาชิกจะได้รับค่าตอบแทนกลับในรูปแบบของ  “ปันผล” ซึ่งอยู่ในอัตราที่สูงกว่าการไปฝากเงินโดยทั่วไป  และการได้รับ”ดอกเบี้ย”  ในอัตราที่สูงสำหรับการฝากหรือออมเงินกับสหกรณ์  ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี เงินล้นธนาคารพานิชย์ ดอกไเบี้ยเงินฝากทุกประเภทกับสหกรณ์ กลับยังสามารถกำหนดในระดับที่สูงได้และเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน ประการที่สอง คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น เพราะสมาชิกด้วยกันสามารถค้ำประกันเงินกู้กับสหกรณ์ได้ ผู้เขียนเชื่อมั่นเหลือกเกินว่าชีวิตคนเราคงไม่มีใครอยากเป็นหนี้เป็นสิน แต่ด้วยสภาพความจำเป็น จริงๆจึงต้องใช้หนทางของการหยิบยืมเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของตนเองหรือของครอบครัว ซึ่งตรงนี้สหกรณ์ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งพึ้งพายามยากได้เป็นอย่างดี และสิทธิ์อันนี้หามิได้หากเราไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์  การเป็นหนี้เงินกู้สหกรณ์ก็ไม่ใช่ว่าจะไมได้อะไรคืนสมาชิกทุกคนจะได้เงิน “เฉลี่ยคืน”  สำหรับส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกจ่ายให้กับสหกรณ์  ดังนั้นเงินเฉลี่ยสคืนที่ได้รับก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิก  “ถูกลง”  กว่าการกู้ยืมสถาบันการเงินอื่นอีกด้วย ประการที่สาม   คือการได้รับสวัสดิการต่างๆมากมาย  ในฐานะสมาชิก จะได้รับการดูแลจากสหกรณ์เป็นอย่างดีและสิ่งดีๆเหล่านี้จะไม่ได้รับจากสถาบันการเงินอื่นอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเจ็บไข้ได้ป่วย …

Read More »