Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

admin

มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์

16363

นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการ นายสุเนตร ทองคำ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์จำนวน 164,600 บาท เพื่อสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC. โดยมีนายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63  

Read More »