Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

admin

ขอความร่วมมือสมาชิกหรือบุคคลทั่วไป สวมหน้ากากอนามัย

corona19-01

ขอความร่วมมือสมาชิกหรือบุคคลทั่วไป ที่มีความจำเป็นต้องมาทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ ขอให้ท่านใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลล้างมือที่ทางสหกรณ์ฯจัดไว้บริการ หากท่านมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ขอให้ชะลอการมาติดต่อกับสหกรณ์ฯ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของตัวสมาชิกเอง และส่วนรวม

Read More »

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

IMG_6174

                                                     วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ และวางพานพุ่มสักการะ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมี พล.ต.ต.มนตรี จรัญพงษ์ ประธานกรรมการ์สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน นางสาวศุภรัตน์ แร่เพชร สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์ …

Read More »

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อตามโครงการประกันชีวิตหมู่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประจำปี 2563

all6364-01

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อตามโครงการประกันชีวิตหมู่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประจำปี 2563  

Read More »

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

IMG_5493

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จัด  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่  25  มกราคม  2563  ณ  ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด    

Read More »