Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

kalasin

ขอต้อนรับประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ชุดที่ 62-63

51387555_2133446703360740_3903272386048294912_n

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ขอต้อนรับนางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 62 -63 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ ประจำปี 2562 – 2563

Politically engaged people with opinions illustration

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด ฉบับที่ 002/2562 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  ประจำปี  2562 – 2563

Read More »

สหกรณ์ฯเช้ารับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

7

ต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยได้รับเกียรติจากนายชาญยุทธ โคตะนนท์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 กค. 2561

Read More »

“ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ” ครั้งที่ 7/2561

2

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ร่วมงานกิจกรรมกาแฟยามเย็น “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ” ประจำปี 2561 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลองบูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

Read More »

ขอต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด

4

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นำโดยนางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการ และกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ ขอต้อนรับนายพิทยา ทิพยโสตถิ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด พร้อมคณะ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

Read More »