Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

kalasin

สหกรณ์ฯเช้ารับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

7

ต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยได้รับเกียรติจากนายชาญยุทธ โคตะนนท์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 กค. 2561

Read More »

“ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ” ครั้งที่ 7/2561

2

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ร่วมงานกิจกรรมกาแฟยามเย็น “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ” ประจำปี 2561 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลองบูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

Read More »

ขอต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด

4

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นำโดยนางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการ และกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ ขอต้อนรับนายพิทยา ทิพยโสตถิ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด พร้อมคณะ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

Read More »

โครงการเสริมสร้างองค์กรสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประจำปี 2561

37274742_1856457951059618_3841346671401238528_n

โครงการเสริมสร้างองค์กรสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประจำปี 2561 หน่วยอำเภอกุฉินารายณ์/สมเด็จ/เขาวง/หน่วยกลาง/นามน/คำม่วง/ห้วยผึ้ง/เมือง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

Read More »