Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ข่าวกิจกรรม

February, 2018

 • 14 February

  ร่วมกิจกรรมชมรมเรารักกาฬสินธุ์

  149763_0 (Medium)

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โดยนางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการ และนายสมมัคร สุวรรณชาติ ผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ประจำปี 2561 ” และร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2561 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 กพ. 2561 เวลา 07.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 • 8 February

  ร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในการลงทุนและภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

  25586 (Medium)

      นายสมมัคร สุวรรณชาติ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในการลงทุนและภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบลูโฮเท็ล นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

 • 8 February

  ภาพบรรยากาศการให้บริการสมาชิก

  tsc3 (Medium)

  “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ บริหารโปร่งใส ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี” ภาพบรรยากาศการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ภายใต้การบริหารงานของนางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการทุกท่าน และนายสมมัคร สุวรรณชาติ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

 • 8 February

  ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

  IMG_3619 (Medium)

      การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่27 มค.2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โดยนาง สุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการชุดที่60 ทุกท่าน ดำเนินการไปด้วยความประสบผลสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดีทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านที่ี่ให้ความร่วมมือและดำเนินการตามระเบียบวาระเป็นอย่างดี  

 • 8 February

  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

  DSC04134 (Medium)

    นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด เมื่อวันที่ 23 มค. 2560 โดยมีนายยุทธพล ภูเลื่อน ประธานกรรมการและคณะกรรมการ สอ.สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์  

 • 8 February

  มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ สนับสนุนกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโปงลาง

  DSC04111 (Medium)

      เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ สนับสนุนกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโปงลาง ณ โรงเรียนบ้านต้อน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  

 • 8 February

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

  DSC04062 (Medium)

    นายสมมัคร สุวรรณชาติ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560. ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่13 มกราคม 2560  

 • 8 February

  อวยพรและสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนังานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์

  DSC03930 (Medium)

      นายสมมัคร สุวรรณชาติ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ นางบุญญาภา เสนามนตรี ผู้อำนวยการสำนังานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561  

 • 8 February

  อวยพรปีใหม่ 2561

  DSC03920 (Medium)

  เมื่อวันที่ 5มกราคม 2561นายสมมัคร สุวรรณชาติ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพครูกาฬสินธุ์ จำกัด. มอบกะเช้าอวยพรปีใหม่ท่านสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต2และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์    

 • 8 February

  ยินดีต้อนรับนายสมมัคร สุวรรณชาติ ผูู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

  DSC03760 (Medium)

    ยินดีต้อนรับนายสมมัคร สุวรรณชาติ ผูู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ที่เข้าสู่ตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561