Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ข่าวกิจกรรม

June, 2018

May, 2018

 • 21 May

  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 60 ชมรมเจ้าหน้าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  IMG_4514 (Large)

  คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ นำโดย ประธานกรรมการฯ ท่านสุวคนธ์ ผ่านสำแดง  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในระหว่าง วันที่  18 – 20  พฤษภาคม  2561  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบโล่ รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ดีเด่นประจำปี 2560 รองผู้จัดการ นางชูสิน วิชัยโย

 • 21 May

  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

  87878787

      รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

 • 16 May

  เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด

  2

  นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เมื่อวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2561 โดยดาบตำรวจเดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 • 8 May

  โครงการเสวนาหัวหน้าหน่วยงาน วันที่ 4-5 พ.ค.61 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

  11

  การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ตามโครงการเสวนาหัวหน้าหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 4-5พค.61 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์เขต 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 นายภัณท์รักษ์ พลตื้อ และผอ.สพม.เขต24 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ที่ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นที่ประทับใจตลอดงาน

 • 8 May

  เยี่ยมชมกิจการ สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด และ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

  3

  เยี่ยมชมกิจการ เมื่อวันที่ 3พฤษภาคม2561. นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการ สอ.ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เข้าเยี่ยมชมกิจการ สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด และ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ซึ่งสหกรณ์ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

April, 2018