Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ข่าวกิจกรรม

tbs60-01

ประกาศผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

  ประกาศผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำปี 2560   อ.เมือง อ.หนองกุงศรี อ.ยางตลาด  อ.ห้วยผึ้ง  อ.กมลาไสย อ.ห้วยเม็ก อ.กุฉินารายณ์ หน่วยจังหวัด/สถาบัน อ.เขาวง  อ.ร่องคำ อ.นาคู อ.คำม่วง อ.นามน อ.สหัสขันธ์ อ.ฆ้องชัย อ.ท่าคันโท  อ.สมเด็จ อ.สามชัย

Read More »
IMG_1997

ภาพบรรยากาศ โครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ

  ภาพบรรยากาศ โครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดป่าราชพฤกษ์(ขุมขี้ยาง)อ.กุฉินารายณ์จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่  23  กันยายน  2560

Read More »
sdsada-01

รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร

   1.อ.เมือง  10.อ.เขาวง 2.อ.ดอนจาน 11.อ.ฆ้องชัย 3.อ.กมลาไสย 12.อ.นาคู 4.อ.ร่องคำ 13.อ.กุฉินารายณ์ 5.อ.สหัสขันธ์ 14.อ.สมเด็จ 6.อ.สามชัย 15.อ.ห้วยผึ้ง 7.อ.ห้วยเม็ก 16.อ.นามน 8.อ.ท่าคันโท  17.หน่วยจังหวัด/สถาบัน 9.อ.ยางตลาด

Read More »