Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ข่าวกิจกรรม

November, 2018

October, 2018

September, 2018

 • 21 September

  แจ้งจัดสรรจำนวนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 2561

  edu5

    แจ้งจัดสรรจำนวนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  

 • 14 September

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

  Edu61-01

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประจำปี 2561 หน่วยอำเภอเมือง หน่วยอำเภอดอนจาน หน่วยอำเภอกมลาไสย หน่วยอำเภอร่องคำ หน่วยอำเภอสหัสขันธ์ หน่วยอำเภอสามชัย หน่วยอำเภอห้วยเม็ก+สพป.กส.เขต 2 หน่วยอำเภอท่าคันโท หน่วยอำเภอท่าคันโท หน่วยอำเภอยางตลาด หน่วยอำเภอฆ้องชัย หน่วยอำเภอห้วยผึ้ง+สพป.กส.เขต 3 หน่วยอำเภอกุฉินารายณ์ หน่วยอำเภอเขาวง หน่วยอำเภอนาคู หน่วยอำเภอนามน หน่วยอำเภอคำม่วง หน่วยอำเภอสมเด็จ หน่วยอำเภอจังหวัด สถาบัน เทศบาลเมือง

 • 12 September

  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

  web-01

    รายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน สิงหาคม  2561

August, 2018

 • 15 August

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สอ.ครูสมุทรปราการ จำกัด เยี่ยมชมกิจการ

  samutprakarn

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สอ.ครูสมุทรปราการ จำกัด เยี่ยมชมกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬินสนธุ์ จำกัด  นำโดย นางสุคคนธ์  ผ่านสำแดง ประธานกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันต้อนรับ  คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สอ.ครูสมุทรปราการ จำกัด   โดยทางสมาคมฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารกิจการสหกรณ์ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาบริหารงานองค์กรสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก