Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ข่าวประกาศ/คำสั่ง

June, 2018

May, 2018

April, 2018

 • 30 April

  สหกรณ์หยุดทำการประจำเดือนพฤษภาคม 2561

  cal-01

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61    ในการประชุมครั้งที่  12   วันจันทร์ที่  30 เมษายน 2561 วันหยุดสหกรณ์ หมวด 12 และหลักเกณฑ์การหยุด ข้อ 60, ข้อ 60(5) (7) (8) เดือน พฤษภาคม 2561 1 พค.61 วันแรงงาน 11พค.61 ดูงานสอ.ตำรวจภูเก็ต จำกัด 14 พค.61 วันพืชมงคล 18 พค.61 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ 29 พค.61 วันวิสาขบูชา

 • 25 April

  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

  finance

    รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31  มีนาคม 2561

March, 2018