Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ข่าวประกาศ/คำสั่ง

March, 2020

 • 18 March

  มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์

  16363

  นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการ นายสุเนตร ทองคำ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์จำนวน 164,600 บาท เพื่อสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC. โดยมีนายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63  

 • 16 March

  สสอค.รับสมัคร สมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกประเภทสมทบ

  16-3-63-01

    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย รับสมัคร สมาชิกประเภทสามัญและสมาชิกประเภทสมทบ

 • 6 March

  ขอความร่วมมือสมาชิกหรือบุคคลทั่วไป สวมหน้ากากอนามัย

  corona19-01

  ขอความร่วมมือสมาชิกหรือบุคคลทั่วไป ที่มีความจำเป็นต้องมาทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ ขอให้ท่านใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลล้างมือที่ทางสหกรณ์ฯจัดไว้บริการ หากท่านมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ขอให้ชะลอการมาติดต่อกับสหกรณ์ฯ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของตัวสมาชิกเอง และส่วนรวม

February, 2020

January, 2020

 • 31 January

  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

  IMG_5493

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จัด  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่  25  มกราคม  2563  ณ  ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด    

February, 2020

January, 2020