Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ข่าวประกาศ/คำสั่ง

October, 2016

September, 2016

August, 2016

July, 2016

 • 8 July

  ร่วมกิจกรรมโครงการ ” ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย

  1

  นายสุรชัย บัณฑิต ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ร่วมกิจกรรมโครงการ ” ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย” กับสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้สหกรณ์เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพรพเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเกิดความสามัคคีในขบวนการสหกรณ์ โดย มอบอุปกรณ์กีฬา และร่วมปลูกป่า ในวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  

 • 6 July

  เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  01

  เมื่อวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด โดยนายสุรชัย   บัณฑิต  ผู้จัดการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ บุคคลากร  เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ราชการแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  และ  ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  

May, 2016