Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ภาพกิจกรรม

April, 2019

March, 2019

February, 2019

 • 14 February

  วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2562

  5

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โดยนางบุญหนา   บุญเรือง ประธานกรรมการ บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2562 โดยมีนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 กพ. 2562 เวลา 08.00 น.  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

January, 2019

October, 2018

August, 2018

 • 3 August

  สหกรณ์ฯเช้ารับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

  7

  ต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยได้รับเกียรติจากนายชาญยุทธ โคตะนนท์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 กค. 2561

 • 3 August

  “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ” ครั้งที่ 7/2561

  2

  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ร่วมงานกิจกรรมกาแฟยามเย็น “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ” ประจำปี 2561 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลองบูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

July, 2018

June, 2018

 • 12 June

  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

  IMG_5063

  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561  นางสุวคนธ์  ผ่านสำแดง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด  พร้อมด้วย นายสมมัคร สุวรรณชาติ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เพื่อพิจารณากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี