Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ภาพกิจกรรม

June, 2018

 • 12 June

  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

  IMG_5063

  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561  นางสุวคนธ์  ผ่านสำแดง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด  พร้อมด้วย นายสมมัคร สุวรรณชาติ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เพื่อพิจารณากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

May, 2018

 • 21 May

  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 60 ชมรมเจ้าหน้าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  IMG_4514 (Large)

  คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ นำโดย ประธานกรรมการฯ ท่านสุวคนธ์ ผ่านสำแดง  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในระหว่าง วันที่  18 – 20  พฤษภาคม  2561  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบโล่ รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ดีเด่นประจำปี 2560 รองผู้จัดการ นางชูสิน วิชัยโย

 • 16 May

  เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด

  2

  นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เมื่อวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2561 โดยดาบตำรวจเดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 • 8 May

  โครงการเสวนาหัวหน้าหน่วยงาน วันที่ 4-5 พ.ค.61 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

  11

  การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ตามโครงการเสวนาหัวหน้าหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 4-5พค.61 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์เขต 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 นายภัณท์รักษ์ พลตื้อ และผอ.สพม.เขต24 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ที่ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นที่ประทับใจตลอดงาน

 • 8 May

  เยี่ยมชมกิจการ สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด และ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

  3

  เยี่ยมชมกิจการ เมื่อวันที่ 3พฤษภาคม2561. นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการ สอ.ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เข้าเยี่ยมชมกิจการ สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด และ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ซึ่งสหกรณ์ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

April, 2018

March, 2018

 • 5 March

  ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2561

  4

  การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ขอชื่นชมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน คณะกรรมการดำเนินการชุดที่61 ทุกท่าน ภายใต้การบริหารงานของนางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการ ทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

February, 2018

 • 27 February

  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 กลุ่มวิชาชีพ

  5

  คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน สสอค.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นำโดย ประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน ท่านสุวคนธ์ ผ่านสำแดง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 กลุ่มวิชาชีพ เมื่อวันที่24-25 กุมภาพันธ์ 2561ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี พร้อมรับโล่เกียรติคุณ ศูนย์ประสานงานที่มีการพัฒนาและมีความเชื่อมั่นต่อสมาคมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)  

 • 26 February

  วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561

  1

  นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์จำกัด และนายสมมัคร สุวรรณชาติ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระรูปพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ (หลังใหม่)