Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ภาพกิจกรรม

August, 2019

June, 2019

April, 2019

March, 2019

February, 2019

 • 14 February

  วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2562

  5

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โดยนางบุญหนา   บุญเรือง ประธานกรรมการ บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2562 โดยมีนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 กพ. 2562 เวลา 08.00 น.  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

January, 2019

October, 2018

August, 2018

 • 3 August

  สหกรณ์ฯเช้ารับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

  7

  ต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยได้รับเกียรติจากนายชาญยุทธ โคตะนนท์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 กค. 2561

 • 3 August

  “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ” ครั้งที่ 7/2561

  2

  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ร่วมงานกิจกรรมกาแฟยามเย็น “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ” ประจำปี 2561 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลองบูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์