Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ภาพบรรยากาศ โครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ

 

ภาพบรรยากาศ โครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรรมการและเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดป่าราชพฤกษ์(ขุมขี้ยาง)อ.กุฉินารายณ์จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่  23  กันยายน  2560