Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

อวยพรและสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนังานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

นายสมมัคร สุวรรณชาติ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ นางบุญญาภา เสนามนตรี ผู้อำนวยการสำนังานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561