Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ สนับสนุนกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโปงลาง

 

 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ สนับสนุนกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโปงลาง ณ โรงเรียนบ้านต้อน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์