Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

 

นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด เมื่อวันที่ 23
มค. 2560 โดยมีนายยุทธพล ภูเลื่อน ประธานกรรมการและคณะกรรมการ สอ.สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์