Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในการลงทุนและภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

 

 

นายสมมัคร สุวรรณชาติ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารความเสี่ยงในการลงทุนและภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบลูโฮเท็ล นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด