Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด และขอขอบคุณที่ทุกท่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ