Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

สหกรณ์หยุดทำการประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61    ในการประชุมครั้งที่  12   วันจันทร์ที่  30 เมษายน 2561 วันหยุดสหกรณ์ หมวด 12 และหลักเกณฑ์การหยุด ข้อ 60, ข้อ 60(5) (7) (8) เดือน พฤษภาคม 2561

1 พค.61 วันแรงงาน
11พค.61 ดูงานสอ.ตำรวจภูเก็ต จำกัด
14 พค.61 วันพืชมงคล
18 พค.61 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์
29 พค.61 วันวิสาขบูชา

cal-01