Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

โครงการเสวนาหัวหน้าหน่วยงาน วันที่ 4-5 พ.ค.61 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ตามโครงการเสวนาหัวหน้าหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 4-5พค.61 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์เขต 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 นายภัณท์รักษ์ พลตื้อ และผอ.สพม.เขต24 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ที่ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นที่ประทับใจตลอดงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *