Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 60 ชมรมเจ้าหน้าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ นำโดย ประธานกรรมการฯ ท่านสุวคนธ์ ผ่านสำแดง  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในระหว่าง วันที่  18 – 20  พฤษภาคม  2561  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบโล่ รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ดีเด่นประจำปี 2560 รองผู้จัดการ นางชูสิน วิชัยโย