Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สอ.ครูสมุทรปราการ จำกัด เยี่ยมชมกิจการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สอ.ครูสมุทรปราการ จำกัด เยี่ยมชมกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬินสนธุ์ จำกัด  นำโดย นางสุคคนธ์  ผ่านสำแดง ประธานกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันต้อนรับ  คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สอ.ครูสมุทรปราการ จำกัด   โดยทางสมาคมฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารกิจการสหกรณ์ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาบริหารงานองค์กรสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก