Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ร่วมกิจกรรม วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

 

เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โดย นางบุญหนา บุญเรือง  ประธานกรรมการ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรม “งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562”   ณ สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อรำลึกถึงพระราชวรวงศ์เธอกรม หมื่นพิทยาลงกรณ์ ผู้ทรงได้รับสมญานามว่า “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลต่างๆ ให้กับสหกรณ์ฯและเกษตรดีเด่น