Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

สืบสานประเพณีไทยอันดีงาม |สหกรณ์ฯ ร่วมใจกันแต่งชุดไทย

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด  ร่วมใจกันสวมชุดไทย เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม ในประเพณีสงกรานต์
เมื่อวันที่ 11  เมษายน  2562