Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

admin

โครงการเสวนาหัวหน้าหน่วยงาน

0T2A9881

โครงการเสวนาหัวหน้าหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 26-27  พ.ย. 2563  โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โดย นางบุญหนา  บุญเรือง ประธานกรรมการ ,นายยรรยง   คงภาษี   ขอขอบคุณ  นายวิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์เขต 1     นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต2   นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต3  นายทวี ทะนอก  ผอ.สพม.เขต24 ที่ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นที่ประทับใจตลอดงาน

Read More »

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมสัมมนา หัวข้อ เรื่อง การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูสหกรณ์

0T2A8371

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมสัมมนา หัวข้อ เรื่อง “การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูสหกรณ์” 14-15  พฤศจิกายน  2563 เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

Read More »

การโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 เข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

10-11-63-1-01

ประชาสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์แจ้งความประสงค์โอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 เข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

Read More »

คารวะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

0T2A7734

นายสุเนตร  ทองคำ  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อม เจ้าหน้าที่  บุคลากรในสังกัด เข้าคารวะนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  วันที่ 4 พ.ย.  2563

Read More »

แสดงความยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

0a

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นำโดย ผจก.สุเนตร  ทองคำ  แสดงความยินดี และให้การต้อนรับ ดร.วิเศษ พลอาจทัน ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

Read More »