ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
หน้าหลัก / Uncategorized

Uncategorized

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ ประจำปี 2562 – 2563

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด ฉบับที่ 002/2562 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  ประจำปี  2562 – 2563

Read More »

เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1

                   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ขอเชิญท่านส่งผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)” รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสหกรร์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเสียค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ  1,000 บาท และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมฯ ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

Read More »

สหกรณ์หยุดทำการประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61    ในการประชุมครั้งที่  12   วันจันทร์ที่  30 เมษายน 2561 วันหยุดสหกรณ์ หมวด 12 และหลักเกณฑ์การหยุด ข้อ 60, ข้อ 60(5) (7) (8) เดือน พฤษภาคม 2561 1 พค.61 วันแรงงาน 11พค.61 ดูงานสอ.ตำรวจภูเก็ต จำกัด 14 พค.61 วันพืชมงคล 18 พค.61 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ 29 พค.61 วันวิสาขบูชา

Read More »

ประกาศหยุด

  ประกาศหยุด วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

Read More »

ประกาศผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

  ประกาศผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำปี 2560   อ.เมือง อ.หนองกุงศรี อ.ยางตลาด  อ.ห้วยผึ้ง  อ.กมลาไสย อ.ห้วยเม็ก อ.กุฉินารายณ์ หน่วยจังหวัด/สถาบัน อ.เขาวง  อ.ร่องคำ อ.นาคู อ.คำม่วง อ.นามน อ.สหัสขันธ์ อ.ฆ้องชัย อ.ท่าคันโท  อ.สมเด็จ อ.สามชัย

Read More »
'