ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
หน้าหลัก / บริการเงินฝาก

บริการเงินฝาก

January, 2016

 • 26 January

  การรับเงินฝาก

  การให้บริการเงินฝาก สหกรณ์ให้บริการ รับ-ฝากเงิน จากสมาชิก และมอบผลตอบแทนให้สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่คุ้มค่า ซึ่งให้บริการ3ประเภทบัญชี ดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์  ร้อยละ 2.25 บาท ต่อปีไม่เสียภาษี  คำนวณดอกเบี้ยรายวัน ไม่เสียภาษี  คำนวณดอกเบี้ยรายวัน 1.1  เงินฝากออมทรัพย์   เปิดบัญชีเงินฝาก  จำนวนเงินไม่น้อยกว่า  100  บาท  หักฝากรายเดือนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อใด  จำนวนเท่าใดก็ได้ 1.2  เงินฝากออมทรัพย์ ATM. เปิดบัญชีเงินฝาก  จำนวนเงินไม่น้อยกว่า  100  บาท  หักฝากรายเดือนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อใด  จำนวนเท่าใดก็ได้ –  สมาชิกต้องมีบัตร ATM. ธ.กรุงไทย –  เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกจะต้องแนบสำเนาสมุด ธ.กรุงไทย  การถอนเงินฝากสมาชิกจะต้องกดตามขั้นตอนและถอนเงินผ่านบัตร ATM.ธ.กรุงไทยเท่านั้น 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ร้อยละ 4.00  บาท ต่อปี  ไม่เสียภาษี  คำนวณดอกเบี้ยรายวัน …

 • 27 January

  กรณีสมุดเงินฝากหาย

  กรณีสมุดเงินฝากหาย   ต้องแจ้งสหกรณ์ฯโดยมิช้า พร้อมแนบใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ สหกรณ์ฯจะคิดค่าธรรมเนียมการออกสมุดเล่มใหม่ในอัตราเล่มละ30บาท  

 • 27 January

  เลขที่บัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

  เลขที่บัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ ธนาคาร/ สาขา ประเภท เลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย/กาฬสินธุ์ ออมทรัพย์ 404-1-00190-0 ธนาคารออมสิน/กาฬสินธุ์ เผื่อเรียก 0-5100015365-3 ธนาคารกรุงเทพ/กาฬสินธุ์ ออมทรัพย์ 315-0-02923-3 ธกส. /สงเปลือย ออมทรัพย์ 01-032-2-95094-9

 • 26 January

  ขั้นตอนการกดรับเงินฝากออมทรัพย์ผ่านเครื่องATM

  ขั้นตอนการกดรับเงินฝากออมทรัพย์ผ่านเครื่องATM 1. กด “บริการอื่นๆ” 2. กด “บริการอื่นๆ” อีกครั้ง 3. กด สหกรณ์ออมทรัพย์หากไม่ทราบยอดเงินฝากคงเหลือ -ให้กด “สอบถามยอดเงินฝาก”-Slip จะออกมาพร้อมยอดเงินฝากคงเหลือดแล้วให้กลับไปทำรายการ ในข้อ2อีกครั้งหากทราบยอดเงินฝากคงเหลือ -ให้กด “รับเงินฝาก” ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ// กด “ถูกต้อง” เงินจะโอนจากสหกรณ์ฯเข้าบัญชีเงินฝากธ.กรุงไทยของ สมาชิก พร้อมกับslip (เสียค่าธรรมเนียม 8 บาท) 4. เครื่องจะแจ้ง “รายการของท่านสมบูรณ์แล้ว” ท่านต้องการทำรายการอื่นหรือไม่-หากต้องการให้กด “ต้องการ” หน้าจอจะกลับมาที่หน้าจอหลัก แล้วกดถอนเงินได้ปกติ      

'