ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
หน้าหลัก / ข่าวกิจกรรม (page 20)

ข่าวกิจกรรม

October, 2016

August, 2016

July, 2016

 • 13 July

  โครงการกิจกรรมกาแฟยามเช้า “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์

        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ร่วมโครงการกิจกรรมกาแฟยามเช้า “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์” ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติดต่อประสานงาน การระดมความคิดเห็นในรูปแบบอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

 • 8 July

  ร่วมกิจกรรมโครงการ ” ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย

  นายสุรชัย บัณฑิต ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ร่วมกิจกรรมโครงการ ” ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ปันน้ำใจให้น้องน้อย” กับสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้สหกรณ์เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพรพเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเกิดความสามัคคีในขบวนการสหกรณ์ โดย มอบอุปกรณ์กีฬา และร่วมปลูกป่า ในวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  

 • 6 July

  เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เมื่อวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด โดยนายสุรชัย   บัณฑิต  ผู้จัดการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ บุคคลากร  เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ราชการแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  และ  ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  

June, 2016

 • 27 June

  โครงการ พัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่

  สอ.ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จัดโครงการ พัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2559 ณ ดิอังเคิลบีชรีสอร์ท (บ้านลุงมวล)  อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • 20 June

  มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์

      นายเพิ่มพูน ผ่านสำแดง ผช.เลขานุการ นายสุรชัย บัณฑิต ผู้จ้ดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือนายจักรกล ศรีศักดิ์พัฒนะ จำนวน 10,000 บาท กรณีประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.59

'