ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
หน้าหลัก / ข่าวกิจกรรม (page 5)

ข่าวกิจกรรม

August, 2020

July, 2020

 • 24 July

  เข้ารับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาว

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ได้เห็นความสำคัญ ของ ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงเข้าร่วมการประเมิน  สหกรณ์สีขาวด้วย ธรรมาภิบาล อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญ อย่างยั่งยืน กิจการสหกรณ์มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่น และความศรัทธาให้เกิดขึ้นในระบบสหกรณ์สืบต่อไป โดยมี นายชาญยุทธ โคตะนนท์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน  การประเมิน  สหกรณ์สีขาวด้วย ธรรมาภิบาล  ในฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ ประกอบไปด้วย   นางบุญหนา  บุญเรือง  ประธานกรรมการฯ  นาย สุเนตร   ทองคำ   ผู้จัดการฯ  และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ  เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2563  ณ  สำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด    

 • 21 July

  การคืนเบี้ยแก่สมาชิก สมทบ(บุตร) จำนวน 60 ราย

  การคืนเบี้ยแก่สมาชิก สมทบ(บุตร) จำนวน 60 ราย  เนื่องจากไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขกรมธรรม์   ประกันชีวิตกลุ่มภาคสมัครใจ โครงการ 2 โดยเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก 

 • 16 July

  โครงการพัฒนาผู้เกี่ยวข้องกับระบบงานสหกรณ์ 2563

  โครงการพัฒนาผู้เกี่ยวข้องกับระบบงานสหกรณ์ 11-12  กรกฎาคม  2563  ณ  ผาแต้ม & แก่งพิศมัย ริเวอร์ไซด์ อำเภอ โขงเจียม อุบลราชธานี

June, 2020

May, 2020

'