ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
หน้าหลัก / เกี่ยวกับสหกรณ์

เกี่ยวกับสหกรณ์

July, 2016

 • 25 July

  ติดต่อสหกรณ์

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด 8/1 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร : 043-840126    043-840127 E-Mail : kalasin_tsc@yahoo.co.th ,  kalasintsc@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลข ผู้ใช้ 063-3295429 รองผู้จัดการ ชูสิน  วิชัยโย 062-5546526 รองผู้จัดการ กรชวัล  อาระลา 089-8619339 รองผู้จัดการ สุพรรณ  โนนสินชัย 063-464-0228 ฝ่ายธุรการ 081-954-2220 ฝ่ายติดตามหนี้สิน 063-464-0226 ฝ่ายรับฝากเงิน 081-954-2223 ฝ่ายควบคุมสินเชื่อและตรวจสอบ 081-768-2200 ฝ่ายทะเบียนหุ้นและคอมพิวเตอร์ 099-128-8882 ฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ 081-768-9992 ฝ่ายการเงิน 081-768-9944 ฝ่ายอาคารสถานที่  093-4909995, 043-820431 …

August, 2016

 • 22 August

  พันธกิจ

  พันธกิจ (mission) สร้างศรัทธา  เชื่อใจและเชื่อมั่น ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ยึดผลประโยชน์ขององค์กรมวลสมาชิก ใช้เทคโนโลยีในการบริหาร

 • 22 August

  วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์ (vision) สหกรณ์มั่นคง   สมาชิกมั่นใจ    บริหารโปร่งใส   ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

'