Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ภาพกิจกรรม

November, 2020

July, 2020

 • 24 July

  เข้ารับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาว

  IMG_0848

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ได้เห็นความสำคัญ ของ ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงเข้าร่วมการประเมิน  สหกรณ์สีขาวด้วย ธรรมาภิบาล อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญ อย่างยั่งยืน กิจการสหกรณ์มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่น และความศรัทธาให้เกิดขึ้นในระบบสหกรณ์สืบต่อไป โดยมี นายชาญยุทธ โคตะนนท์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน  การประเมิน  สหกรณ์สีขาวด้วย ธรรมาภิบาล  ในฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ ประกอบไปด้วย   นางบุญหนา  บุญเรือง  ประธานกรรมการฯ  นาย สุเนตร   ทองคำ   ผู้จัดการฯ  และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ  เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2563  ณ  สำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด    

February, 2020

 • 27 February

  วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

  IMG_6174

                                                       วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ และวางพานพุ่มสักการะ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมี พล.ต.ต.มนตรี จรัญพงษ์ ประธานกรรมการ์สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน นางสาวศุภรัตน์ แร่เพชร สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์ …

January, 2020

 • 31 January

  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

  IMG_5493

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จัด  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่  25  มกราคม  2563  ณ  ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด    

November, 2019

October, 2019

August, 2019

June, 2019

April, 2019