ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

พันธกิจ

พันธกิจ
(mission)

  • สร้างศรัทธา  เชื่อใจและเชื่อมั่น

  • ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

  • ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย

  • ยึดผลประโยชน์ขององค์กรมวลสมาชิก

  • ใช้เทคโนโลยีในการบริหาร

'