ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
หน้าหลัก / สวัสดิการ / กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ก.ช.ค.)
Family in house made of hands isolated

กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ก.ช.ค.)

กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก (ก.ช.ค.)

จ่ายให้สมาชิกที่ถึงแก่กรรมทุกกรณี โดยจ่ายให้ตามอายุการเป็นสมาชิก ปีละ 6,000 บาท  แต่ไม่เกิน 200,000 บาท  การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ติดต่อกันครั้งสุดท้ายเท่านั้น   เงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกจ่ายให้  บุคคลที่สมาชิกระบุไว้ให้เป็นผู้รับเงินสวัสดิการ หรือทายาทของผู้ถึงแก่กรรมพึงได้รับ  สหกรณ์ฯ จะหักไว้ร้อยละหนึ่ง  เพื่อสมทบเข้ากองทุนจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
ถ้าสมาชิกมีอายุเกินกว่าที่กำหนดในการจัดทำสวัสดิการการประกันชีวิตกลุ่มที่สหกรณ์ฯจัดให้สมาชิกให้ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกเพิ่มรายละ500,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'