ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
หน้าหลัก / สวัสดิการ / โครงการประกันชีวิตหมู่

โครงการประกันชีวิตหมู่

โครงการประกันชีวิตหมู่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด  ได้จัดทำประกันชีวิตหมู่กับบริษัทไทยสมุทร  ประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน)  ให้แก่สมาชิกระยะเวลาคุ้มครอง  1  ปี  เมื่อถึงแก่กรรมสมาชิกสหกรณ์จะได้รับสินไหมทดแทน  ดังนี้.-

1.            เสียชีวิตปกติ            จ่ายรายละ   500,000  บาท
2.            เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุ จ่ายเพิ่มอีก500,000 บาท เป็น 1,000,000  บาท
3.            เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุสาธารณภัยจ่ายเพิ่มอีก 500,000 บาทเป็น1,500,000 บาท

'