ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
หน้าหลัก / สวัสดิการ / เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ

เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ

  เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ

                                ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด  ว่าด้วย  เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2555 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน  ดังนี้.-

1 อายุ  65 – 69  ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จำนวน  500  บาท
2 อายุ  70 – 74  ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จำนวน  1,000  บาท
3 อายุ  75 – 79  ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ         จำนวน  2,000  บาท
4 อายุ  80 – 84  ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จำนวน  3,000  บาท
5 อายุ  85 – 89  ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ        จำนวน  4,000  บาท
6 อายุ  90 – 99 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ      จำนวน  5,000  บาท
7 อายุ  100  ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสวัสดิการ      จำนวน  10,000  บาท

                      การจ่ายเงิน         –  โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ ในชื่อของสมาชิก

'