ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
หน้าหลัก / สวัสดิการ / สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เท่านั้น
2. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ก่อน
3. รับสมัครสมาชิก และสมทบ อายุไม่เกิน 58 ปี
4. เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าปีละประมาณ 4,800 บาท /ปี
5. ค่าบำรุงรายปี ๆ ละ 20 บาท / ค่าสมัคร 20 บาท
6. เงินสงเคราะห์ศพที่ได้รับรายละ 600,000 บาท

หลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  4. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)
  5. ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง)จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น (อายุไม่เกิน 30 วัน)
  6. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที  091-6842330  ,  091-6842331

'