ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
หน้าหลัก / สวัสดิการ / โครงการประกันชีวิตกลุ่ม ภาคสมัครใจ

โครงการประกันชีวิตกลุ่ม ภาคสมัครใจ

สวัสดิการที่สมาชิกจ่ายเอง

เงื่อนไข

 

โครงการประกัน

ภาคสมัครใจ   

 

โครงการ 1

–  ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิก หรือ คู่สมรสสมาชิก  ที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี

–  กรมธรรม์สิ้นสุด  วันที่ 25 มกราคม ของทุกปี

–  ชำระค่าเบี้ยเป็นเงินสด  ระหว่าง 1 – 20 มกราคม ของทุกปี  

–  ได้รับเงินสงเคราะห์ศพรายละประมาณ  300,000  บาท

– ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์

โครงการ 2

– ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิก หรือ คู่สมรสสมาชิก  ที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี

–  กรมธรรม์สิ้นสุด วันที่  30 เมษายน  ของทุกปี

–  ชำระค่าเบี้ยเป็นเงินสด  ระหว่าง 1 – 20 เมษายน ของทุกปี  

–  ได้รับเงินสงเคราะห์ศพรายละประมาณ  300,000  บาท

– ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ – โครงการภาคสมัครใจ กรณีสมาชิกไม่นำเงินมาชำระค่าเบี้ยประกัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว

สหกรณ์ฯ จะทำการเพิ่มหนี้ เงินกู้ (สามัญหรือพิเศษ) ในวันสิ้นเดือน

'