ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
หน้าหลัก / ข่าว1 / วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

                                                     วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ และวางพานพุ่มสักการะ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมี พล.ต.ต.มนตรี จรัญพงษ์ ประธานกรรมการ์สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน นางสาวศุภรัตน์ แร่เพชร สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรที่ผ่านเกณฑ์คะแนนดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 จำนวน 4 แห่ง มอบใบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์ที่ผ่านการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ประจำปี 2562 จำนวน 3 แห่ง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธฺ์ 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'