Breaking News
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

โครงการเสวนาหัวหน้าหน่วยงาน

โครงการเสวนาหัวหน้าหน่วยงาน
ในระหว่างวันที่ 26-27  พ.ย. 2563  โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โดย นางบุญหนา  บุญเรือง ประธานกรรมการ ,นายยรรยง   คงภาษี  

ขอขอบคุณ  นายวิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์เขต 1     นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต2   นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต3  นายทวี ทะนอก  ผอ.สพม.เขต24 ที่ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นที่ประทับใจตลอดงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *