ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

แสดงความยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่

  วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  นายชาญยุทธ โคตะนนท์   ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์   จำกัด  นายสุเนตร   ทองคำ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์   จำกัด นำคณะตัวแทนเจ้าหน้าที่ เข้าแสดงความยินดี นายชัยธวัช เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

Read More »

กิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5/โครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ

สหกรณ์ฯจัดกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้ง กิจกรรม โครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรรมการและเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่  23  ตุลาคม  2562 ณ สำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด    

Read More »

ขอเชิญสมาชิกที่มีรายชื่อเข้าร่วม พิธีมอบ เงินทุนสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ

ขอเชิญสมาชิกที่มีรายชื่อเข้าร่วม พิธีมอบ เงินทุนสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด วันที่ 15  ต.ค. 2562  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นายชูชัย  ประทุมขันธ์ นายวิโรจน์  มุลวิไล นายอักษร  ศีลแสน นางขวัญใจ  เบ้าจังหาร นายสันติ  พินิจผล นางสุมาลัย  ชินฤทธิ์ นายพิชิต   ฆารละออง นางละอองดาว  อรรคฮาดศรี นายอนันต์  นาใจรีบ นางอังคณา  มิมาชา นายสุพรรณ  ภูกานิล นายเยี่ยมฤทธิ์   นาชัยฤทธิ์ นายทวี  ใจเมตตา นายทรงศักดิ์  คิสารัง นางอรวรรณ  พูลพัฒน์ นายการัณยภาส  ศิวะกรภูริหิรัญ

Read More »
'