ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ปฏิทินโครงการเสริมสร้างองค์กรณ์สหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

ปฏิทินโครงการเสริมสร้างองค์กรณ์สหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด

Read More »

การพิจารณาผลการเปิดซองประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ-อุปกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด เรื่อง  การพิจารณาผลการเปิดซองประกวดราคางานก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ-อุปกรณ์

Read More »

เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1

                   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ขอเชิญท่านส่งผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)” รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสหกรร์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเสียค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ  1,000 บาท และกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมฯ ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

Read More »

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561  นางสุวคนธ์  ผ่านสำแดง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด  พร้อมด้วย นายสมมัคร สุวรรณชาติ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เพื่อพิจารณากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Read More »

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 60 ชมรมเจ้าหน้าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ นำโดย ประธานกรรมการฯ ท่านสุวคนธ์ ผ่านสำแดง  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในระหว่าง วันที่  18 – 20  พฤษภาคม  2561  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบโล่ รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ดีเด่นประจำปี 2560 รองผู้จัดการ นางชูสิน วิชัยโย

Read More »

เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด

นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เมื่อวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2561 โดยดาบตำรวจเดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Read More »

โครงการเสวนาหัวหน้าหน่วยงาน วันที่ 4-5 พ.ค.61 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าหน่วยงานและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ตามโครงการเสวนาหัวหน้าหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 4-5พค.61 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์เขต 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 นายภัณท์รักษ์ พลตื้อ และผอ.สพม.เขต24 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ที่ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นที่ประทับใจตลอดงาน

Read More »

เยี่ยมชมกิจการ สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด และ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

เยี่ยมชมกิจการ เมื่อวันที่ 3พฤษภาคม2561. นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการ สอ.ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เข้าเยี่ยมชมกิจการ สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด และ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ซึ่งสหกรณ์ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

Read More »
'