ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

สหกรณ์หยุดทำการประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61    ในการประชุมครั้งที่  12   วันจันทร์ที่  30 เมษายน 2561 วันหยุดสหกรณ์ หมวด 12 และหลักเกณฑ์การหยุด ข้อ 60, ข้อ 60(5) (7) (8) เดือน พฤษภาคม 2561 1 พค.61 วันแรงงาน 11พค.61 ดูงานสอ.ตำรวจภูเก็ต จำกัด 14 พค.61 วันพืชมงคล 18 พค.61 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ 29 พค.61 วันวิสาขบูชา

Read More »

เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด และขอขอบคุณที่ทุกท่านให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ

Read More »

ร่วมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์

ร่วมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ นำโดยนางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ คณะกรรมการสมาคม สคส. และคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

Read More »

โครงการจัดทำประกันชีวิตหมู่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประจำปี 2561

            ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด  ฉบับที่  007/2561 เรื่อง   โครงการจัดทำประกันชีวิตหมู่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด  ประจำปี 2561

Read More »

ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2561

การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ขอชื่นชมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน คณะกรรมการดำเนินการชุดที่61 ทุกท่าน ภายใต้การบริหารงานของนางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการ ทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

Read More »
'