ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ภาพบรรยากาศการให้บริการสมาชิก

“สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ บริหารโปร่งใส ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี” ภาพบรรยากาศการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ภายใต้การบริหารงานของนางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการทุกท่าน และนายสมมัคร สุวรรณชาติ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

Read More »

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่27 มค.2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โดยนาง สุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการชุดที่60 ทุกท่าน ดำเนินการไปด้วยความประสบผลสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดีทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านที่ี่ให้ความร่วมมือและดำเนินการตามระเบียบวาระเป็นอย่างดี  

Read More »

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด

  นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด เมื่อวันที่ 23 มค. 2560 โดยมีนายยุทธพล ภูเลื่อน ประธานกรรมการและคณะกรรมการ สอ.สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์  

Read More »

มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ สนับสนุนกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโปงลาง

    เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 นางสุวคนธ์ ผ่านสำแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ สนับสนุนกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโปงลาง ณ โรงเรียนบ้านต้อน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  

Read More »

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

  นายสมมัคร สุวรรณชาติ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560. ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่13 มกราคม 2560  

Read More »

อวยพรและสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนังานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์

    นายสมมัคร สุวรรณชาติ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ นางบุญญาภา เสนามนตรี ผู้อำนวยการสำนังานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561  

Read More »

อวยพรปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 5มกราคม 2561นายสมมัคร สุวรรณชาติ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพครูกาฬสินธุ์ จำกัด. มอบกะเช้าอวยพรปีใหม่ท่านสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต2และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์    

Read More »

ยินดีต้อนรับนายสมมัคร สุวรรณชาติ ผูู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

  ยินดีต้อนรับนายสมมัคร สุวรรณชาติ ผูู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ที่เข้าสู่ตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561  

Read More »
'