ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

รับสมัคร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประจำปี 2564-2565

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เรื่อง รับสมัคร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประจำปี 2564-2565

Read More »

ยกเลิกกำหนดวงเงินกู้ การปรับส่งเงินงวดชำระหนี้ และ การกำหนดเงินคงเหลือเพื่อการดำรงชีพของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ยกเลิกกำหนดวงเงินกู้ การปรับส่งเงินงวดชำระหนี้ และ การกำหนดเงินคงเหลือเพื่อการดำรงชีพของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

Read More »

โครงการเสวนาหัวหน้าหน่วยงาน

โครงการเสวนาหัวหน้าหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 26-27  พ.ย. 2563  โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โดย นางบุญหนา  บุญเรือง ประธานกรรมการ ,นายยรรยง   คงภาษี   ขอขอบคุณ  นายวิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์เขต 1     นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต2   นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต3  นายทวี ทะนอก  ผอ.สพม.เขต24 ที่ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นที่ประทับใจตลอดงาน

Read More »
'