ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

โครงการเสวนาหัวหน้าหน่วยงาน

โครงการเสวนาหัวหน้าหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ 26-27  พ.ย. 2563  โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โดย นางบุญหนา  บุญเรือง ประธานกรรมการ ,นายยรรยง   คงภาษี   ขอขอบคุณ  นายวิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์เขต 1     นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต2   นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต3  นายทวี ทะนอก  ผอ.สพม.เขต24 ที่ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นที่ประทับใจตลอดงาน

Read More »

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมสัมมนา หัวข้อ เรื่อง การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูสหกรณ์

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมสัมมนา หัวข้อ เรื่อง “การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูสหกรณ์” 14-15  พฤศจิกายน  2563 เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

Read More »
'