ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

สมาคมฌาปนกิจ

  นางศศิธร จอมทรักษ์ หัวหน้างาน นางรุจิรา ศรีศิลา ผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวประมวลลักษณ์ หันจรัส เจ้าหน้าที่ นางสาวอรรจนีย์ ภูมิแดนดิน เจ้าหน้าที่ นางศรีเมือง อารมณ์สิต เจ้าหน้าที่ นายสมทรัพย์ เครื่องตรงจิตร นักการภารโรง

Read More »

มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์

    นายเพิ่มพูน ผ่านสำแดง ผช.เลขานุการ นายสุรชัย บัณฑิต ผู้จ้ดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือนายจักรกล ศรีศักดิ์พัฒนะ จำนวน 10,000 บาท กรณีประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.59

Read More »

การรับเงินฝาก

การให้บริการเงินฝาก สหกรณ์ให้บริการ รับ-ฝากเงิน จากสมาชิก และมอบผลตอบแทนให้สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่คุ้มค่า ซึ่งให้บริการ3ประเภทบัญชี ดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์  ร้อยละ 2.25 บาท ต่อปีไม่เสียภาษี  คำนวณดอกเบี้ยรายวัน ไม่เสียภาษี  คำนวณดอกเบี้ยรายวัน 1.1  เงินฝากออมทรัพย์   เปิดบัญชีเงินฝาก  จำนวนเงินไม่น้อยกว่า  100  บาท  หักฝากรายเดือนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อใด  จำนวนเท่าใดก็ได้ 1.2  เงินฝากออมทรัพย์ ATM. เปิดบัญชีเงินฝาก  จำนวนเงินไม่น้อยกว่า  100  บาท  หักฝากรายเดือนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อใด  จำนวนเท่าใดก็ได้ –  สมาชิกต้องมีบัตร ATM. ธ.กรุงไทย –  เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกจะต้องแนบสำเนาสมุด ธ.กรุงไทย  การถอนเงินฝากสมาชิกจะต้องกดตามขั้นตอนและถอนเงินผ่านบัตร ATM.ธ.กรุงไทยเท่านั้น 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ร้อยละ 4.00  บาท ต่อปี  ไม่เสียภาษี  คำนวณดอกเบี้ยรายวัน …

Read More »

โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก

    นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการ นายสมมัคร สุวรรณชาติ รองประธานกรรมการ นายสุรชัย บัณฑิต ผู้จัดการ ร่วมสัมมนา”โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก” และร่วมพิธีแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือ กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มาชน) ในวันที่ 3 มิย.59 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ริชมอนด์ และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 4 มิ.ย.59 ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลลูน อิมแพ็คเมืองทองธานี กทม.

Read More »
'