ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมสัมมนา หัวข้อ เรื่อง การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูสหกรณ์

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมสัมมนา หัวข้อ เรื่อง “การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูสหกรณ์” 14-15  พฤศจิกายน  2563 เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา

Read More »

การโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 เข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

ประชาสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์แจ้งความประสงค์โอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 เข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

Read More »

คารวะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายสุเนตร  ทองคำ  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อม เจ้าหน้าที่  บุคลากรในสังกัด เข้าคารวะนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  วันที่ 4 พ.ย.  2563

Read More »

แสดงความยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นำโดย ผจก.สุเนตร  ทองคำ  แสดงความยินดี และให้การต้อนรับ ดร.วิเศษ พลอาจทัน ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

Read More »

กำหนดวงเงินกู้ การปรับส่งเงินงวดชำระหนี้ และการกำหนดเงินคงเหลือเพื่อการดำรงชีพของสมาชิก

กำหนดวงเงินกู้ การปรับส่งเงินงวดชำระหนี้ และการกำหนดเงินคงเหลือเพื่อการดำรงชีพของสมาชิก

Read More »
'