ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

การโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 เข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

ประชาสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์แจ้งความประสงค์โอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 เข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด

Read More »

คารวะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายสุเนตร  ทองคำ  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด พร้อม เจ้าหน้าที่  บุคลากรในสังกัด เข้าคารวะนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  วันที่ 4 พ.ย.  2563

Read More »

แสดงความยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นำโดย ผจก.สุเนตร  ทองคำ  แสดงความยินดี และให้การต้อนรับ ดร.วิเศษ พลอาจทัน ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

Read More »

กำหนดวงเงินกู้ การปรับส่งเงินงวดชำระหนี้ และการกำหนดเงินคงเหลือเพื่อการดำรงชีพของสมาชิก

กำหนดวงเงินกู้ การปรับส่งเงินงวดชำระหนี้ และการกำหนดเงินคงเหลือเพื่อการดำรงชีพของสมาชิก

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประจำปี 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประจำปี 2563 ไม่รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือ                                    

Read More »

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โดยนางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการ, นายยรรยง  คงภาษี รองประธานกรรมการ ,นายสุเนตร  ทองคำ ผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทอดกฐิน ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรรมการและเจ้าหน้าที่  ประจำปี 2563 ถวาย ณ วัดหนองบัว หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์   เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2563  

Read More »
'