ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประจำปี 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประจำปี 2563 ไม่รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือ                                    

Read More »

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด โดยนางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการ, นายยรรยง  คงภาษี รองประธานกรรมการ ,นายสุเนตร  ทองคำ ผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมทอดกฐิน ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรรมการและเจ้าหน้าที่  ประจำปี 2563 ถวาย ณ วัดหนองบัว หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์   เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2563  

Read More »

คณะผู้แทนสมาชิก จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการ

เมื่อวันที่ 31  กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด นำโดยนางบุญหนา  บุญเรือง  ประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าต้อนรับ คณะผู้แทนสมาชิก จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ที่ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด  

Read More »
'