ข่าวด่วน
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

มาตรการณ์ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการณ์ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

Read More »

มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์

นางบุญหนา บุญเรือง ประธานกรรมการ นายสุเนตร ทองคำ ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์จำนวน 164,600 บาท เพื่อสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC. โดยมีนายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63  

Read More »
'